Zaburzenia osobowości- czym w zasadzie są?

Zaburzenia osobowości to naprawdę spora kategoria zaburzeń psychicznych. Mają one specyficzny, trwały charakter schematów myślenia, przetwarzania emocji i ogólnego zachowania. Osoby z zaburzeniami osobowości funkcjonują trochę inaczej niż większość osób w naszym społeczeństwie. Wzorce te mogą być i przeważnie są szkodliwe dla danego człowieka i tego, w jaki sposób nawiązuje relacje z innymi ludźmi.

Mówiąc prostszymi słowami, osoby z zaburzeniami osobowości mają trudności w radzeniu sobie z codziennymi sytuacjami, nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji oraz w przeróżnych momentach w pracy. Często wiąże się to z wysokim poziomem lęku, skłonnością do zachowań depresyjnych i ogólnych problemów emocjonalnych. Wyróżnia się wiele zaburzeń osobowości. O niektórych z nich zapewne słyszeliście: narcyzm, borderline, zaburzenie osobowości zależnej/schizotypowej/unikającej.

Osobowości narcystyczne to ludzie, którzy charakteryzują się nadmierną pewnością, potrzebą bycia uwielbianym i brakiem empatii dla innych. Mogą być przekonane o własnej wyjątkowości i nierzadko oczekują specjalnego traktowania.

Borderline to natomiast jedno z najbardziej powszechnych zaburzeń osobowości. Charakteryzuje się impulsywnością, silnymi wahaniami nastroju (raz takie osoby czują się świetnie, by za chwilę poczuć się dużo gorzej). Osoby takie mogą bać się samotności i mieć skłonność do podejmowania ryzykownych działań (m. in. do nadużywania używek lub samookaleczania).

Kolejną pozycją może być zaburzenie osobowości unikającej. Cechuje ją silne uczucie niepewności, nieśmiałość oraz lęk przed odrzuceniem i krytyką. Do tego dochodzą cechy wspólne wszystkich zaburzeń, czyli trudność w utrzymywaniu stałych relacji. Innym zaburzeniem jest osobowość zależna. Osoby takie odczuwają silne poczucie zależności od innych ludzi, mają głęboką potrzebę uznania. Charakteryzuje ich również trudność przy podejmowaniu decyzji oraz strach przed odrzuceniem. Osobowość schizotypowa natomiast cechuje się dziwnymi, nielogicznymi przekonaniami. Do tego dochodzi podejrzliwość, specyficzny sposób myślenia i zachowania oraz te cechy, które występują przy wszystkich tych zaburzeniach.

Ludzie z zaburzeniami osobowości często mogą potrzebować profesjonalnej pomocy, żeby zmniejszyć niekorzystny wpływ zaburzeń na ich codzienność. Opcji terapeutycznych jest kilka, a  ich doborem zajmują się właśnie terapeuci czy psychiatrzy, którzy są w stanie odpowiednio ocenić sytuację. Jedną z nich jest terapia, która jest w stanie zmniejszyć symptomy zaburzenia i poprawić zdolności jednostki do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami. Są także sytuacje, kiedy leki będą konieczne, a ich przyjmowanie może znacząco poprawić jakość życia osoby z zaburzeniem.

Każde zaburzenie ma swoje unikalne objawy, przez co wymaga adekwatnego podejścia do diagnozy i procesu terapeutycznego. Jeśli podejrzewasz, że możesz mieć jakieś zaburzenie osobowości, które utrudnia Ci szeroko pojęte prawidłowe funkcjonowanie- dobrym pomysłem może być zgłoszenie się do specjalisty. Dzięki temu możliwe będzie postawienie ewentualnej diagnozy i dobranie odpowiedniego leczenia. Zaburzenia osobowości nie powinny być powodem do wstydu, nie należy więc ich lekceważyć. Będąc osobą z zaburzeniem nadal można wieść dobre życie o wysokiej jakości. Często trzeba po prostu poszukać pomocy i nauczyć się jak sobie odpowiednio radzić. Właściwa opieka jest nierzadko kluczem do uzyskania stabilności i lepszego samopoczucia.