Z wykształcenia jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie certyfikacji w Centrum Szkoleniowo-Terapeutycznym TerCognitiva w Krakowie. Ukończyłam jednolite studia magisterskie o specjalności Psychologia Kliniczna oraz studia podyplomowe z zakresu Diagnoza Psychologiczna w Praktyce Klinicznej na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej (PTTPB), które jest członkiem European Asociation for Behavioral and Cognitive Therapies (EABCT).

Obecnie jestem w trakcie szkolenia na kierunku Seksuolog Kliniczny przy Uniwersytecie SWPS w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując indywidualnie i grupowo na oddziale dziennym psychiatrycznym, oddziale dziennym rehabilitacji  psychiatrycznej. Obecnie pracuję w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie, pracuję z młodzieżą od 16-tego roku życia. Prowadzę psychoterapią poznawczo-behawioralną, poradnictwo seksuologiczne oraz udzielam wsparcia psychologicznego. Głównym obszarem moich oddziaływań terapeutycznych są zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, zaburzenia odżywiania, zespół stresu pourazowego PTSD, trudności w kontroli emocji, trudności w kontakcie interpersonalnym, niska samoocena, problem z asertywnością. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji. Uczestniczę w licznych konferencjach i szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Małgorzata Ostańska