Terapia poznawczo-behawioralna jest obecnie jedną z najlepiej udokumentowanych metod leczenia zwłaszcza w zakresie zaburzeń lękowych, afektywnych, zaburzeń odżywiania, osobowości czy uzależnień. Jest formą, która skupia się na myślach, emocjach oraz zachowaniu człowieka, które jest odpowiedzią na te myśli i emocje. Zakłada ona, że nie same wydarzenia zewnętrzne na nas wpływają, ale to jakie nadajemy im znaczenie, jaką funkcje im przypisujemy i jak je interpretujemy. Terapia CBT (poznawczo-behawioralna) pozwala przerwać błędne koło negatywnego myślenia, emocji i zachowań. Zrozumienie poszczególnych elementów błędnego koła pomaga pacjentowi na wprowadzenie własnych metod radzenia sobie z określonymi problemami.

Terapeuci korzystają z wielu metod, spośród których można wymienić np. dialog sokratejski (taki sposób zadawania pytań aby pacjent był w stanie samodzielnie odkryć błędy lub zafałszowania w swoim sposobie myślenia), zapis myśli czy ekspozycja (planowana i celowa prezentacja obiektu lęku by wypracować bardziej adaptacyjne sposoby reagowania).

Liczba spotkań terapeutycznych oraz plan terapii jest indywidualnie dopasowany do potrzeb pacjenta.